Water

Water

In de zomer is het waterverbruik van de tuincentra hoog. Voor het bewateren van de planten is er heel wat water nodig. Het water dat hiervoor gebruikt wordt kan perfect uit regenwater bestaan dat wordt opgevangen door de eigen gebouwen. Men kan ook verder gaan en het gebruikte water bij de besproeiing recupereren door dit te zuiveren en de stikstoffen eruit te halen.

Acties

  • Regenwater opvangen in een hemelwaterput en voor zoveel mogelijk doeleinden gebruiken
  • Voorzien van een zuiveringsinstallatie voor de recuperatie van het gebruikte water
  • Het gebruik van eb –vloed watertafels
  • Het gebruik van alternatieve bewateringssystemen: druppelaars,..

 

Tips en Advies

 

Voorbeelden in de praktijk

Garden Center Moens slaagt erin om al het water dat nodig is voor het bewateren van de planten te recuperen door regenwateropvang. Het gebruikte water wordt ook nog eens gerecupereerd. Door het gebruik van eb- en vloed tafels kan het water makkelijk gerecupereerd worden. Verder gebruiken zo ook druppelaars en voor de bewatering buiten wordt het water opgevangen door lavabedden en een aquadrain.

MVO thema's