Partners in groen

Partners in groen

Samenwerken maakt je sterk. Verandering bereikt een onderneming meestal niet alleen. Er ontstaan steeds meer mvo-coalities met vaak verrassende samenwerkingspartners. Concurrerende bedrijven en maatschappelijke organisaties worden daarbij kennispartners. Er zijn verschillende redenen om partnerschappen aan te gaan. Bedrijven en organisaties kunnen door samenwerking kosten besparen, de kwaliteit van hun productieketen verhogen of – door kennis en expertise uit te wisselen – tot innovatieve en duurzame oplossingen komen op uiteenlopende vlakken.

Overleg en dialoog met de stakeholders is een essentieel onderdeel van mvo. Identificeren, luisteren naar en betrekken van stakeholders staan centraal als een organisatie zich wil toeleggen op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hun invloed en belangen in kaart brengen en daar vervolgens rekening mee houden heet stakeholdermanagement.

MVO betekent dat je niet alleen rekening houdt met de interne stakeholders (werknemers, managers, aandeelhouders) maar ook met de externe betrokkenen (ngo’s, onderwijs, burgers, politiek overheden, leveranciers, klanten en consumenten).

Acties

  • Groepsaankopen bijvoorbeeld BTV
  • Breng de verschillende groepen in kaart die belang hebben bij je tuincentrum
  • Zoek naar partners die willen samenwerken

Tips en Advies

Over stakeholdersmanagement bestaat er veel lectuur en theorie. Probeer hier echter als tuincentrum laagdrempelig te starten: lijst al eens op wie er allemaal rechtstreeks betrokken is door de aanwezigheid van je tuincentrum, en wat je relatie met hen is, en hoe deze kan verbeterd of versterkt worden?

Wetgeving

  • AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard) die zeer nauwkeurig een methodologie uitstippelt om de betrokken partijen op een doeltreffende, kwalitatieve en geloofwaardige manier te raadplegen.

Voorbeelden in de praktijk

  • De Meesters in Groen zijn thuis in groen. Vijf plantencentra die een passie voor groen delen. We leggen ons nadrukkelijk toe op buitenplanten. We geven advies en garanderen kwaliteit: sla er onze zeven groene zekerheden maar eens op na. Raadpleeg de zeven zekerheden.
  • Meesterlijk Groen: Een selecte groep plantencentra waar tuinplanten tot ‘Meesterlijk-Groen’ worden verheven. Doorgedreven specialisatie, assortiment en kwaliteit zijn de wortels van onze bedrijven. Bezoek deze verschillende bedrijven en ontdek doorheen hun verscheidenheid, de band van eendracht en kwaliteit. Overzicht van de deelnemende tuincentra.
  • Groepsaankopen Belgische Tuincentra Vereniging: energie (TOTAL), uitzendarbeid (ADECCO), bedrijfsverzekeringen (AON), bankkaartentransacties (EUROPABANK), betaalterminals (WORLDLINE), ….
  • Samenwerken via aankoopgroeperingen: aankoopgroeperingen
  • Voorbeelden van stakeholderdialoog: Momenteel hebben we nog geen voorbeelden teruggevonden van tuincentra die op een structurele manier met de verschillende stakeholders samenwerken. Tuincentra die hier wel ervaring met hebben, graag een seintje. We delen dit dan graag via deze webtool.

MVO thema's