Opleiding op maat

Opleiding op maat

Vakkundig klantenadvies is de sterkte van het tuin- en plantencentrum

Opleiding van medewerkers over plantenkennis, fytolicentie, groenonderhoud. Deze zijn enerzijds belangrijk voor het voorlichten en bewustmaken van de klanten voor duurzame consumptie en anderzijds voor het uitgroeien van de tuincentra tot een expertise- en kenniscentra van groen en tuinen.

Op basis van de Europese richtlijn inzake “duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen” is België verplicht voor het afleveren van een certificaat (=fytolicentie). Deze fytolicentie is een kenniscertificaat voor het professioneel gebruiken en verkopen van gewasbestrijdingsmiddelen. Voor de tuincentra is de fytolicentie NP (voor niet professioneel gebruik en distributie) voldoende.

Acties

 • Opleidingsaanbod in de sector (plantenkennis,…) in kaart brengen voor de medewerkers
 • Zoveel mogelijk personeelsleden opleiden/aanwerven die in het bezit zijn van een fytolicentie.
 • Continue aanwezigheid van minstens één medewerker in het bezit van een fytolicentie.
 • Training op de werkvloer
 • Beurzen bezoeken
 • Opleidingsaanbod Unizo – aankoopgroeperingen – leveranciers

Tips en Advies

 • We stellen vast dat het aanbod van opleiding voor medewerkers van tuincentra (bijvoorbeeld over plantenkennis, -toepassinen, -assortiment en –onderhoud als fytogebruik) zo goed als onbestaande is. Hier ligt duidelijk een opportuniteit voor een nieuw opleidingsaanbod!

Wetgeving

Voorbeelden in de praktijk

 •  Tuinbranche Nederland heeft een online platform opgericht dat dienst doet om verkopers beter op te leiden om op een goede manier om te gaan met schadelijke producten.
 • In de sector van tuincentra zijn er nog heel wat mogelijkheden om te verbeteren op vlak van opleiding. Er zou interactie kunnen ontstaan tussen mensen met heel veel expertise en ervaring en mensen die net in de sector intreden.
 • Door het bezoeken van verschillende tuincentra is duidelijk geworden dat er nog heel wat mogelijkheden zijn om te groeien op vlak van opleidingen. De uitwisseling van kennis en expertise heeft nog heel wat marge om toe te nemen.
 • Personeelsopleidingen voor de retail: PMO

MVO thema's