Meten is weten

Meten is weten

Het meetbaar en dus zichtbaar maken van prestaties is belangrijk. Als je wil weten of bepaalde acties of processen effectief en efficiënt gebeuren, start je met een nulmeting. Daarna heb je inzicht in de status van je werking en de stappen die nodig zijn om te verbeteren. Via kwaliteitssystemen of procedures kan je verschillende processen en gegevens gaan observeren en verbeteren.

Het gaat bv over het bevragen van de tevredenheid van je klanten en medewerkers, de manier waarop je klachten aanpakt en evalueert, acties omtrent energiebesparing of het uitwerken van veiligheidsprocedures.

Acties

 • Een mogelijkheid aanbieden voor klanten om klachten of bemerkingen te communiceren naar de tuincentra.
 • Installeren van een kwaliteitssysteem
 • Opvolgen van verbruiksgegevens van gas en elektriciteit
 • Op basis van de gemonitorde gegevens acties ondernemen
 • Opvolging van de rapporten opgesteld door externe diensten (welzijn op het werk, preventiebeleid, FOD Welzijn, bevraging van de medewerkers)
 • Steekproefgewijs vragen aan de mensen of ze een korte tevredenheidsenquete kunnen invullen.

Tips en Advies

 • Het volgen van demo’s, studiedagen, lessen (VMx – Vlaamse milieu professionals)
 • Net promotor score
 • Links naar software en tools voor het bijhouden van data

Wetgeving

 • Veiligheid en welzijn op het werk: De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de “welzijnswet” genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk.

Voorbeelden in de praktijk

 • Met een duurzaamheidsrapport laat je zien wat je hebt bereikt en welke keuzes je maakt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 • Responsibly Fresh
 • Colruyt Group Colruyt Group lanceerde een website waarin ze op basis van de SDG’s verschillende maatregelen aantonen die zij nemen om de impact van hun productenassortiment zo laag mogelijk te houden.
 • Klantentevredenheid: Momenteel hebben we nog geen voorbeelden teruggevonden van tuincentra die op een structurele manier hun klantentevredenheid meten en analyseren. Tuincentra die hier wel ervaring met hebben, graag een seintje. We delen dit dan graag via deze webtool.

MVO thema's