Meer groen, minder bestrijdingsmiddelen

Meer groen, minder bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen in de tuincentra komt onder druk te staan door het groeiend bewustzijn over de gezondheid bij de consument. Ook belangengroepen zoals Greenpeace en Velt brengen dit regelmatig in de media. Regelgeving van de overheid uit wordt strikter en strikter. Daarom is het belangrijk om bewust om te gaan met het eigen gebruik van de middelen binnen en buiten het tuincentrum. Maar duurzame sierteelt begint uiteraard bij duurzaam aankopen bij de producenten van sierteeltplanten.

Acties

 • Voorzien van voldoende alternatieven voor pesticiden en herbiciden.
 • Promoten van alternatieve/duurzame middelen: hang de wettelijk verplichte poster op!
 • Ophangen van de wettelijk verplichte communicatie: zie Fytoweb.be

Tips en Advies

 • De levende tuin:  Het principe van de levende tuin bestaat eruit dat je in een levende tuin de natuur kan voelen, ruiken en proeven. Het creëren van een levende tuin berust op vijf pijlers. De vijf pijlers zijn: zorgen voor een levende bodem, kiezen voor groen waar dieren van kunnen eten, besparen op je energiefactuur door slimme beplanting, eet groenten en fruit en zorg dat regenwater makkelijk weg kan.
 • De juiste kennis van de producten en verstaan welke producten de klant nodig heeft zijn essentieel in het vermijden van zware impact van fytoproducten op het milieu. Als bepaalde producten voor de juiste doeleinden en op de correcte manier gebruikt worden kan er al heel wat schade vermeden worden. Maar dit vereist voldoende kennis van zaken nodig.
 • Rapport belangengroep zoals Greenpeace over sierteelt in tuincentra.
 • Zonder is gezonder, een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij
 • Vlaming stilaan bereid pesticiden te bannen (VMM)

Wetgeving

Voorbeelden in de praktijk

 • Planten Maes: “Voor onze planten gezond te houden werken wij met een geïntegreerde bestrijding. Hierbij proberen wij zo veel mogelijk ziekten en insecten te voorkomen en enkel naar behandeling over te gaan als het echt niet anders kan. Wij werken met biologische middelen en de nieuwste chemische middelen die soms al veiliger zijn dan de bio- variant.”
 • In Tuincentrum Vechtweelde in Maarsen creëren ze in hun tuincentra vogelvriendelijke demo tuinen om de klanten te tonen dat het op alternatieve manieren kan gedaan worden.
 • Life and garden: Ze zetten in op een watervriendelijke tuin en oplossingen om wateroverlast in de tuin te vermijden.
 • Amsterdam rainproof “elke druppel telt”: In de infographic van Amsterdam rainproof wordt duidelijk gemaakt op welke manier een klassieke tuin kan aangepast worden om te zorgen voor voldoende regenwater infiltratie.
 • Bij Groendekor wordt gewerkt volgens het principe voor een effectieve bestrijding is een goede vakkennis en expertise nodig. Er is een grote kennis aanwezig over de planten, bloemen en (bestrijdings)producten,… De kennis waarmee er gesproken wordt over de producten en hun eigenschappen is enorm groot. Hierdoor slagen ze erin om de meest doeltreffende oplossing te vinden voor de klant zijn probleem met minimale negatieve impact op de omgeving

MVO thema's