Afval en verpakking

Afval en verpakking

Afval en verpakking is steeds aanwezig bij de aankoop en verkoop van producten. Het verminderen van dit afval kan een bijdrage leveren aan het beperken van de afvalberg. Het sorteren/verminderen van de verschillende afvalstromen kan de impact van het tuincentra op de omgeving verkleinen.

Aanbieden van verpakking die kan hergebruikt/gerecycleerd worden. Inzamelen en hergebruiken van plastic trays. Afval van geleverde goederen terug meegeven aan de leveranciers.

Acties

 • Aanbieden van verpakking die kan hergebruikt/gerecycleerd worden.
 • Inzamelen en hergebruiken van plastic trays die als plantenhouders gebruikt worden.
 • Afval van geleverde goederen terug meegeven aan de leveranciers (terugnameplicht art. 3.2.11§1 Vlarema).
 • Communicatie over het terugbrengen van fytoverpakking
 • Fost Plus en Val-I-Pac raadplegen
 • Sorteren van de verschillende afvalstromen

Tips en Advies

 • VAL-I-PAC geeft een premie aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren. De toekenningsvoorwaarden voor deze premie vindt u op valipac.be.
 • Stimuleer uw klanten om ledige verpakking van gewasbeschermingsproducten naar het containerpark brengen.
 • Stimuleer uw klanten om ledige plastiek plantenpotjes beter te recycleren ofwel door in te zamelen/terugbrengen naar het tuincentrum hetzij gesorteerd aan te bieden op het lokale containerpark. BTV biedt aan de tuincentra een wervende informatiepancarte aan.
 • Bied aan je klanten kartonnen dozen aan om perk- en tuinplanten aan. Dit helpt om helpt om de plastiek beter te recycleren of terug te bezorgen aan de producent of groothandel. BTV biedt een leuke display aan om de kartonnen plantendozen te presenteren aan de klanten.
 • Stimuleer je klanten om herbruikbare draagtassen te gebruiken. De wegwerp plastiek draagtasjes zijn uit den boze!

Wetgeving

 • Bedrijfsmatige verpakkingsafval: bent u verpakkingsverantwoordelijke voor bedrijfsmatig verpakkingsafval? (verpakking tussen bedrijven, dus bijvoorbeeld van leverancier naar tuincentrum) Valipac.be – Is de wetgeving van toepassing op u?
 • Wat is uw verantwoordelijkheid voor verpakkingsmateriaal dat u meegeeft aan uw klanten: FOSTplus
 • Bedrijven zijn, net zoals de huishoudens, verplicht te sorteren. In totaal moeten 18 afvalstromen apart gehouden worden door de bedrijven. Voor het overzicht van de verplicht gescheiden aan te bieden stromen, kunt u terecht op Ovam.be.

Voorbeelden in de praktijk

 • Bij tal van tuincentra zijn ze afgestapt van het gebruiken van plastic zakken. Ook bij Garden Center Moens worden de zakjes ingeruild voor kartonnen dozen. De kartonnen dozen zijn gemaakt uit 2e keus materiaal om op die manier verloren grondstoffen te recupereren.
 • Bij tuincentrum Verheggen in Zele worden de plastic trays en bloempotjes altijd verzameld en regelmatig naar een centraal punt gevoerd waar ze dan gerecycleerd worden en een nieuw leven krijgen.
 • Bij Groendekor gaan ze zelf actief te werk voor het verwerken van hun afval. Ze hebben een persmachine voor papier en plastics in het tuincentra zelf om hun afval te persen tot balen. Deze worden later door de afvalverwerker opgehaald om gerecycleerd te worden. Groendekor werkt samen met een lokale leverancier waardoor de plastic trays al jaren continu uitgewisseld worden en afval dus vermeden wordt. Het vermijden van afval is een effectievere maatregel dan het recycleren.
 • De Belgische Tuincentra Vereniging organiseert groepsaankopen van kartonnen dozen die gebruikt worden als vervanging voor de plastic zakken. De productie en verwerking van deze kartonnen dozen heeft een veel kleinere impact op milieu en omgeving dan de plastic zakken.
 • Bij Eurotuin  staat er in elke winkel aan de ingang een container waarin de plastic bloempotten kunnen verzameld worden. Per volle container plastic potten doneert Eurotuin  een vaststaand bedrag aan Natuurpunt.
 • De beroepsorganisatie Tuinbranche Nederland werkt aan een beleid voor duurzame verpakking in dialoog met de leveranciers van diverse tuinproducten met als doel de grote afvalberg te verkleinen: KIDV 

MVO thema's